PBH Outdoor

Shop bán đồ phượt, đồ du lịch dã ngoại

Hotline: 0948.840.028 - Park 8, Park Hill, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội

Sử dụng bao nhiêu đá là đủ để bảo quản đồ ăn trong thùng đá